Prečovratenie-dani.sk...

www. vratenie -dani .sk pôsobí na Slovensku už 10 rokov a neustále Vám prináša lepší servis pri procese vrátenia daní z príjmu zo zahraničia. Ponúkame nielen online ponuku vrátenia daní, ale aj cenné rady, konzultácie, špecifické informácie o vrátení daní z jednotlivých krajín.

 

Vrátenie daní z jednotlivých krajín sa vyznačuje mnohými špecifikami, ktoré sa snažíme sústrediť na tejto stránke o vrátení daní a pomôcť tak v orientácii naším cteným klientom. Veľmi radi pomáhame naším klientom k získaniu informácií o ich možnej refundácii, aj niekoľko rokov naspäť. Vrátenie daní zo zahraničia je možné aj bez daňových dokumentov od zamestnávateľa. Vrátenie daní z niektorých krajín je možné aj 6 rokov dozadu. U nás si požiadate online o vrátenie daní z Anglicka, Holandska, Írska, USA, Nemecka a iných.

 

Dane späť aj bez dokumentov  TU    

NAJNIŽŠIE POPLATKY

 

RÝCHLE VRÁTENIE DANÍ

 

STOVKY SPOKOJNÝCH KLIENTOV

 

Nové krajiny

 Nórsko - Fínsko - Rakúsko - Spanielsko

 
Výhody - vrátenie-dani.sk

ŽIADEN POPLATOK VOPRED za vrátenie daní

 

len 9 % aj pre vrátenie daní z Anglicka, Írska, Holandska, Nemecka, USA

 

- cena za vrátenie daní zahŕňa - komplet servis pri vrátení daní zo zahraničia. Spracovanie a podanie žiadosti o vrátenie daní, vrátane zaslania na príslušný daňový úrad v zahraničí.

 

- cena ďalej zahŕňa aj preskúmanie všetkých možností pre získanie maximálnej čiastky

 

- veľkou výhodou je aj možnosť vyžiadať si preplatenie vašej vrátenej dane priamo na Váš slovenský účet

 

- v cene sú aj opakované volania na daňový úrad s cieľom zistiť stav vašej žiadosti

 

 

. Dane späť aj za pár rokov dozadu tu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Tags

vrátenie daní       vrátenie dane

vratenie dani  dane    TAX REFUND   vraceni dani  

vratenie dani zo zahranicia

vratenie dani z anglicka

vratenie dani z holandska

vratenie dani z UK

vratenie dane z nemecka

dane anglicko   dane Irsko

vratenie dani;  vratenie dani -UK

vratenie dani z Holandska

dani    dane z UK   dani Anglicko   Irsko          TAX RETURN vraceni dani

  

 

Požiadajte o vrátenie dane  TU

 

DODATOČNÉ INFORMÁCIE O VRÁTENÍ DANÍ

Vrátenie daní z príjmu z Anglicka - Veľkej Británie - UK

Daňový systém v Anglicku vyžaduje, aby každá osoba, ktorá mala v UK príjmy, odvádzala zálohy na daň, a táto osoba môže následne po skončení pracovného pomeru alebo finančného roku požiadať o vrátenie preplatku dane, teda o vrátenie dani.

V prípade, že bol pracovník v UK iba zamestnaný a nemal žiaden iný príjem, môže požiadať o vrátenie preplatku na dani z príjmu, teda o vrátenie daní, najskôr 1 mesiac po skončení pracovného pomeru, a to v prípade, že do konca daňového roka už neplánuje pracovať. Pokiaľ plánuje ďalšiu pracovnú činnosť v UK do konca daňového roku, môže požiadať o vrátenie daní najskôr po skončení daňového roku.

Ak bol pracovník zamestnaný v UK alebo bol vedený ako self-employed, subcontractor alebo mal iné príjmy, potom je možné požiadať o vrátenie preplatku daní najskôr po skončení daňového roku.

Ďalšou dôležitou zvláštnosťou daňového systému v UK je ten fakt, že finančný rok nekončí na konci kalendárneho roku, ale až 5.apríla nasledujúceho roku, teda po skončení kalendárneho roku.

Finančný rok teda trvá od 6.apríla do 5.apríla nasledujúceho roku, to znamená, že vrátenie daní, žiadate ua toto daňové obdobie.

O vrátenie preplatku na dani je možné požiadať až 6 rokov spätne. Pokiaľ by finančný úrad vymeral nedoplatok na dani, potom je aplikovaná pokuta za neskoré podanie priznania plus úrok z dlžnej čiastky.

 

Zamestnávateľ Vám môže strhávať nasledujúce druhy daní:


Daň z príjmu vo výške 10 %, 22 %, 40 %
National Insurance tax vo výške 11 %

Pretože väčšina pracovníkov pracuje v UK len časť daňového roku, je každému z nich vrátený preplatok na dani z príjmu v priemere 500 EUR!!! Skúste si vypočítať približnú výšku vrátených daní pomocou daňovej kalkulačky na tejto stránke!!

Avšak zdravotné a sociálne poistenie nie je možné vrátiť. Na druhej strane je doba odpracovaná v UK započítaná do dôchodku.

 

Čo urobiť pred odchodom a po návrate z UK?


Navštívte webové stránky www.vratenie-dani.sk , kde nájdete aktuálne informácie o nových predpisoch a ďalších zmenách ohľadom vrátenia daní.

 

Počas Vášho pobytu v UK je nevyhnutné:


- zaregistrovať sa v HOME OFFICE
- požiadať o National Insurance Number,tj. NIN (číslo sociálneho poistenia, obdoba rodného čísla)
Kde požiadať o NIN? Vydá Vám ho najbližšia kancelária JOBcenter PLUS. Kde je táto kancelária Vám povie zamestnávateľ alebo ju nájdete v miestnom telefónnom zozname.
Pretože doba pre vydanie NIN je niekedy dlhšia ako dĺžka pobytu pracovníka v UK, je nutné vziať si potvrdenie prijatia žiadostí o NIN, kde bude vyznačené dočasné NIN. Toto dočasné NIN odovzdajte svojmu zamestnávateľovi a uistite sa, že ste pod týmto číslom vedený.
- poznačte si všetky svoje adresy Vašich bydlísk v UK.

 

Pred odchodom z UK alebo pred ukončením zamestnania:


- požiadajte všetkých svojich zamestnávateľov o vydanie ročného vyúčtovania zárobkov a daní, teda formuláre P45 alebo P60, aby ste mohli požiadať o vrátenie daní
- dajte svojmu zamestnávateľovi Vašu domovskú trvalú adresu. Túto adresu by mal zamestnávateľ dať finančnému úradu
- pokiaľ sa Vám nepodarí získať P45 alebo P60 uchovajte si všetky výplatné pásky, pričom najdôležitejšia je posledná výplatná páska s kumulatívnymi údajmi za obdobie odpracované u zamestnávateľa
- získajte všetky platné kontaktné údaje o zamestnávateľovi: adresu, telefón, e-mail, fax, webové stránky
- na zistenie Vašej príslušnosti ku správnemu finančnému úradu zistite PAYE referencie number

 

Aké výhody získate s www.vratenie-dani.sk  ?


Nízku cenu za poskytované služby pri vrátení daní
Vyššiu vrátenú čiastku z vrátenia daní
Záruku správneho postupu podľa platných zákonov pri vrátení daní
Transparentné služby pri vrátení daní
Bohaté skúsenosti pri vrátení daní
Komunikáciu vo Vašom rodnom jazyku ohľadom vrátenia daní


 

Požiadajte o vrátenie dane  TU


Rada na záver: ak ste počas roka pracovali kdekoľvek, zaujímajte sa na konci roka o možnosti, ako získať svoje dane naspäť. Vašou výhodou je vedieť, že 'Jediná dobrá vec na daniach je to, že sa dajú vrátiť'.

 

Vrátenie daní z príjmu z Írska

Daňový systém v Írsku vyžaduje, aby každá osoba, ktorá mala príjmy v Írsku, odvádzala zálohy na daň. Táto osoba môže následne po skončení pracovného pomeru alebo finančného roku požiadať o vrátenie preplatku dane, teda o vrátenie daní.

V prípade, že bol pracovník v Írsku len zamestnaný a nemal žiadne iné príjmy, je možné požiadať o vrátenie preplatku na dani z príjmu najskôr 1 mesiac po skončení pracovného pomeru, a to v prípade, že neplánuje ďalšie pracovné činnosti po dobu ostávajúcu do skončenia finančného roku. Pokiaľ plánuje ďalšiu pracovnú činnosť v Írsku do konca finančného roka, môže požiadať o preplatok najskôr po skončení finančného roka.

Ak bol pracovník v Írsku zamestnaný a zároveň bol vedený ako self-employed, subcontractor alebo mal iné príjmy, potom je možné požiadať o vrátenie preplatku najskôr po skončení finančného roku.

Finančný rok teda trvá od 1.januára do 31.decembra.

O vrátenie preplatku na dani je možné požiadať až 6 rokov spätne. Pokiaľ by finanční úrad vymeral nedoplatok na dani, potom je aplikovaná pokuta za neskoré podanie priznania plus úrok z dĺžnej čiastky.

 

Zamestnávateľ Vám môže strhávať nasledujúce druhy daní:


Daň z príjmu vo výške 20 %, 42 %
National Insurance tax PRSI vo výške najmenej 253 EUR
Zdravotný príspevok vo výške 2 %

Pretože väčšina pracovníkov pracuje v Írsku len časť finančného roku, je každému z nich vrátený preplatok na dani z príjmu v priemere 500 EUR!!! Skúste si vypočítať približnú výšku vrátených daní pomocou daňovej kalkulačky na tejto stránke!

Avšak zdravotné a sociálne poistenie nie je možné vrátiť. Na druhej strane je doba odpracovaná v Írsku započítaná do dôchodku.

 

Čo urobiť pred odchodom a po návrate z Írska?

 

Navštívte webové stránky www. vratenie-dani .sk, kde nájdete aktuálne informácie o nových predpisoch a ďalších zmenách.

 

Počas Vášho pobytu v Írsku je nevyhnutné:


- požiadať o Personal Public Service Number (PPS No.) (číslo sociálneho poistenia, obdoba nášho rodného čísla)
Kde požiadať o PPS?
PPS Vám vydá najbližšia kancelária Department of Social, Community, and Family Affairs. Kde je táto kancelária, to Vám povie zamestnávateľ alebo ju nájdete v miestnom telefónnom zozname. Pretože doba vydania PPS je niekedy dlhšia ako dĺžka pobytu pracovníka v Írsku, je nutné si vziať potvrdenia prijatia žiadosti o PPS, kde bude vyznačené dočasné PPS. Toto dočasné PPS odovzdajte svojmu zamestnávateľovi a uistite sa, že ste pod týmto číslom vedený.
- poznačte si všetky adresy Vašich bydlísk v Írsku

 

Pred odchodom z Írska alebo pred ukončením zamestnania:


- požiadajte všetkých svojich zamestnávateľov o vydanie ročného vyúčtovania zárobkov a daní, formuláre P45 alebo P60 - dajte svojmu zamestnávateľovi Vašu domovskú trvalú adresu. Túto adresu by zamestnávateľ mal dať finančnému úradu
- pokiaľ sa Vám nepodarí získať P45 alebo P60 uchovajte si všetky výplatné pásky, pričom najdôležitejšia je posledná výplatná páska s kumulatívnymi údajmi za odpracované obdobie u zamestnávateľa
- získajte všetky platné kontaktné údaje o zamestnávateľovi: adresu, telefón, e-mail, fax, webové stránky

 

Aké výhody získate s www. vratenie-dani.sk?


- Nízku cenu za vrátenie daní
- Vyššiu vrátenú čiastku
- Záruku správneho postupu podľa platných zákonov
- Transparentné služby
- Bohaté skúsenosti
- Komunikáciu vo Vašom rodnom jazyku


 

Požiadajte o vrátenie dane  TU

 


Rada na záver: ak ste počas roka pracovali kdekoľvek, zaujímajte sa na konci roka o možnosti, ako získať svoje dane naspäť. Vašou výhodou je vedieť, že 'Jediná dobrá vec na daniach je to, že sa dajú vrátiť'.

 

 

Navrátenie daní z príjmu z USA

Daňový systém v USA vyžaduje, aby každá osoba, ktorá mala v USA príjmy, odvádzala zálohy na daň, a táto osoba môže následne po skončení daňového roku požiadať o vrátenie preplatku dane. Podať daňové priznanie je povinnosťou každého, kto v USA pracoval. Pokiaľ tak neurobíte, môžete mať problémy so získaním víz v budúcnosti. Priznanie je treba podať do 15. apríla nasledujúceho roka.

Daňový rok trvá od 1. januára do 31. decembra

O vrátenie preplatku na dani je možné požiadať až 3 roky spätne. Pokiaľ by finančný úrad vymeral nedoplatok na dani, potom je aplikovaná pokuta za neskoré podanie priznania plus úrok z dlžnej čiastky.

 

Zamestnávateľ Vám môže strhávať nasledujúce druhy daní:


-
federálnu (Federal Income Tax) – spoločná pre všetky členské štáty, činí asi 10-15 %
- štátnu (State Income Tax) – osem štátov túto daň nevyberá, v ostatných je vyberaná daň medzi 5-8 %
- zdravotné a sociálne poistenie (Social and Medical Tax) – zamestnávatelia by Vám ju nemali strhávať, ale z dôvodu nevedomosti sa to môže stať
- lokálnu (Local Tax) – 0-3 % v závislosti na lokalite, nie vždy navrátiteľná

Pretože väčšina pracovníkov pracuje v USA len časť daňového roku, je každému z nich vrátený preplatok na dani z príjmu v priemere 500 USD!!! Skúste si vypočítať približnú výšku možných vrátených daní pomocou daňovej kalkulačky na tejto stránke.

 

Čo urobiť pred odchodom a po návrate z USA?

 

Navštívte webové stránky www.vratenie-dani.sk , kde nájdete aktuálne informácie o nových predpisoch a ďalších zmenách - keď Vám zamestnávateľ vydá tzv. final paycheck, požiadajte ho o zaslanie formulára W2
- tento formulár je zamestnávateľ povinný odoslať najneskôr do 31.januára nasledujúceho roku na Vašu trvalú adresu (Možno požiadať písomne o najrýchlejšie zaslanie.)

Ponechajte si doma kópie nasledujúcich dokumentov:
- kópiu DS-2019 (skôr IAP66) – platí iba pre účastníkov kultúrnych výmenných programov
- kópiu I-94 (získate ju od úradníka na Imigračnom úrade
- kópiu pasu s osobnými údajmi
- kópiu J-1 víz alebo iných víz
- kópiu pracovného povolenia alebo petition - pre účastníkov iných pracovných programov

 

Počas Vášho pobytu v USA je potrebné:


- najskôr požiadať o Social Security Number (SSN) Do žiadosti vyplňte adresu, kam Vám má byť karta s číslom poslaná (adresa zamestnávateľa, príp. garanta programu)
- vyplniť u zamestnávateľa formulár W-4 (pokiaľ pracujete u viacerých zamestnávateľov, vyplníte u každého z nich) a do formulára uveďte adresu svojho trvalého bydliska

- so zamestnávateľom si overte Vaše SSN a Vašu trvalú adresu
- overte trvalú adresu zamestnávateľa a akúkoľvek inú adresu, na ktorej sa zamestnávateľ vyskytuje (vrátane kontaktnej osoby, telefónu, home page atd.)
- uchovať výplatné pásky, tzv. „payslip“ (najdôležitejšia je posledná)
- požiadať zamestnávateľa o čo najrýchlejšie poslanie formuláru W-2
- urobiť si kópiu Vašej karty I-94

Aké výhody získate s www. vratenie-dani .sk?


Nízku cenu za poskytované služby vrátenia daní
Vyššiu navrátenú čiastku
Záruku správneho postupu podľa platných zákonov
Transparentné služby
Bohaté skúsenosti
Komunikáciu vo Vašom rodnom jazyku

 

Požiadajte o vrátenie dane  TU


Rada na záver: ak ste počas roka pracovali kdekoľvek, zaujímajte sa na konci roka o možnosti, ako získať svoje dane naspäť. Vašou výhodou je vedieť, že 'Jediná dobrá vec na daniach je to, že sa dajú vrátiť'.

 

Vrátenie daní z príjmu z Holandska

Daňový systém v Holandsku vyžaduje, aby každý, kto tam mal príjmy, odvádzal zálohy na daň. Táto osoba môže následne po skončení finančného roku požiadať o vrátenie preplatku dane.

Daňový poplatník môže požiadať o preplatok najskôr po skončení finančného roku. To je nutné urobiť formou vyplnenia daňového priznania, kde sú spočítané všetky príjmy a odvedené zálohy na daň. Následne je vypočítaný zdaniteľný príjem a prípadný preplatok na dani zo mzdy.

Finančný rok je zhodný s kalendárnym rokom a trvá od 1.1. do 31.12.

O vrátenie preplatku na dani je možné požiadať až 4 roky spätne.

 

Zamestnávateľ Vám môže strhávať nasledujúce druhy daní:


Loonheffing which amounts to 32.5 %, 52 %
Arbeidskorting 6%
 

Pretože väčšina pracovníkov pracuje v Holandsku len časť roku, je každému z nich vrátený preplatok, Loonheffing v priemere 600 EUR!!!
Na daňovej kalkulačke na tejto stránke si môžete vypočítať približnú sumu vrátených daní.

Zdravotné a sociálne poistenie bohužiaľ nie je možné vrátiť, pokiaľ ste občanom EU. Na druhej strane je doba odpracovaná v Holandsku započítaná do dôchodku.

 

Čo urobiť pred odchodom a po návrate z Holandska?
 

Navštívte stránky www.vratenie-dani.sk , kde nájdete aktuálne informácie o nových predpisoch a ďalších zmenách.

 

V priebehu Vášho pobytu v Holandsku je treba:


- aby Vás zamestnávateľ zaregistroval na príslušnom finančnom úrade (Belastigungdienst),ktorý Vám vydá daňové číslo nazvané "sofi-nummer)"
- poznamenajte si všetky adresy Vašich bydlísk v Holandsku
(V Holandsku je systém postavený tak, že sa zamestnanec nemusí takmer o nič starať.)

 

Pred odchodom z Holandska alebo pred ukončením zamestnania:


- požiadajte všetkých svojich zamestnávateľov o vydanie ročného vyúčtovania príjmov a daní, teda formuláre JAROPGAVE, akceptovaná je tiež kópia
- dajte svojmu zamestnávateľovi Vašu domovskú trvalú adresu, túto adresu by mal zamestnávateľ dať finančnému úradu
- pokiaľ sa Vám nepodarí získať JAROPGAVE, uchovajte si všetky výplatné pásky, pričom najdôležitejšia je posledná výplatná páska s kumulatívnymi údajmi za dobu odpracovanú u zamestnávateľa
- získajte všetky platné kontaktné údaje o zamestnávateľovi: adresu, telefón, e-mail, fax, webové stránky

 

Aké výhody získate ?


nízka cena za poskytované služby za vrátenie dani
vrátená čiastka je vyššia
garancia správneho postupu podľa platných zákonov
transparentné služby pri vrátení daní
bohaté skúsenosti pri vrátení daní
komunikácia v rodnom jazyku ohľadom vrátenia daní


 

Požiadajte o vrátenie dane  TU

 


Rada na záver: ak ste počas roka pracovali kdekoľvek, zaujímajte sa na konci roka o možnosti, ako získať svoje dane naspäť. Vašou výhodou je vedieť, že 'Jediná dobrá vec na daniach je to, že sa dajú vrátiť'. Vrátenie daní s www.vratenie-dani.sk prinieslo dane už mnihým žiadateľom o vrátenie daní.